HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

O Hrvatskom državnom arhivu
Središnji laboratorij za konzervaciju i restauraciju
Središnji fotolaboratorij
Mikroteka
Fototeka
Hrvatski filmski arhiv
Odjel Zagrebačke nadbiskupije
Knjižnica Metropolitana
Knjižnica HDA
Galerija HDA

OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE
Stručni ispiti u arhivskoj struci
Prijave stručnih ispita u arhivskoj struci
Upute o postupku i načinu primjene kriterija za ocjenu znanstvenih i stručnih radova za stjecanje zvanja višeg arhivista i arhivskog savjetnika
Korisni linkovi
FONDOVI I ZBIRKE HDA

O arhivskom gradivu
Fondovi i zbirke HDA
Registar arhivskih fondova i zbirki - (ARHiNET)

IZDAVAŠTVO

Izdanja HDA
Narudžbenica za izdanja HDA
Katalog izdanja HDA
Promocije naših izdanja

KORIŠTENJE ARHIVSKOGA GRADIVA

Opći podaci
Priprema za istraživanje
Prijava i narudžba
Korištenje arhivskoga gradiva u čitaonici
Pravilnik o radu Čitaonice HDA
Dostupnost arhivskog gradiva
Korištenje dosjea SDS RSUP-a SR Hrvatske

Zakon o arhivskome gradivu i arhivima - Archives and Archival Institutions Act
Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva -
Regulations for the Use of Archives
Cjenik usluga HDA

NOVOSTI I DOGAĐANJA

Najave događanja u HDA...
Pregled redovitih događanja u HDA:
radionice
izložbe
promocije
konferencije, izlaganja...
nagrade i priznanja
Tjedan arhiva
ostala događanja
Domaći skupovi
Međunarodni skupovi
Obavijesti korisnicima

IZBOR IZ ISTRAŽIVAČKIH TEMA

Genealogija
Holokaust
Glagoljica

 

ARHIVI U HRVATSKOJ I SVIJETU

Državni arhivi u Hrvatskoj
D
ržavni arhivi u svijetu
Organizacije, društva i udruženja
Izvori
Obrazovanje

STVARATELJI I IMATELJI ARHIVSKOG GRADIVA POD NADLEŽNOŠĆU HDA
Tečaj za djelatnike u pismohranama
Stručni ispiti za djelatnike u pismohranama
Ispitni rokovi za djelatnike u pismohranama
Prijavnica za ispit za djelatnike u pismohranama
Skripta za pripremu ispita za djelatnike u pismohranama
Odsjek za gradivo izvan arhiva (Vanjska služba)
Propisi o uredskom poslovanju
Nacrt uredbe o spisovodstvu u javnim službama
Kategorizacija stvaratelja u nadležnosti HDA
KONTAKTI

Kontakti

STANDARDI I PROPISI

Zakon o arhivskome gradivu i arhivima - Archives and Archival Institutions Act
Provedbeni propisi u arhivskoj djelatnost
i
Uredba o uredskom poslovanju
Uputstvo za izvršenje uredbe o Uredskom poslovanju
ISAD(G) Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva
ISAAR(CPF) Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji
Zaštita osobnih podataka i dostupnost informacija. Preporuke Vijeća Europe
Kategorizacija stvaratelja u nadležnosti HDA
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija HDA
Katalog informacija HDA

VIRTUALNA ŠETNJA I RAZGLED ZGRADE

Virtualna šetnja
Razgled zgrade HDA