O
Obavijest o ljetnom radnom vremenu Arhiva
 

Opći podaci
Priprema za istraživanje
Prijava i narudžba

 
Službeni zahtjevi, podnesci i upiti mogu se uputiti isključivo na sljedeće adrese:

  ured@arhiv. hr
hda@arhiv.hr
urudzbeni-hda@arhiv.hr
Zahtjeve i upite vezane za korištenje arhivskog gradiva molimo uputiti na:
  info@arhiv.hr
 

Popis obavijesnih pomagala HDA koja su dostupna na javnom dijelu ARHiNET-a

 

Korištenje arhivskog gradiva u čitaonici
Pravilnik o radu Čitaonice HDA
Dostupnost arhivskog gradiva
Korištenje dosjea SDS RSUP-a SR Hrvatske

 

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
Archives and Archival Institutions Act

Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva
Regulations for the Use of Archives


Politika kvalitete HDA

Obrazac za pritužbe korisnika HDA

 

Cjenik usluga HDA