Opći podaci:

Hrvatski državni arhiv
Marulićev trg 21, Zagreb, Hrvatska
 
Telefon:


Fax:
+385 1 4801 999 (centrala)
+385 1 4801 921 (Korisnička služba)
+385 1 4801 901 (ured ravnatelja)
+385 1 4829 000
  e-mail: hda@arhiv.hr
Razgled zgrade:


stručno vođeni posjeti:
ponedjeljak - petak (i druga subota u mjesecu uz prethodnu najavu na broj telefona 01/4801 981) u 10, 13 i 14 sati.
Državnim praznicima i blagdanima Arhiv je zatvoren.
Cijena ulaznice:


20 kuna
10 kuna – đaci, studenti, umirovljenici
U Korisničkoj službi moguće je kupiti brošuru Hrvatski državni arhiv (hrvatski/engleski).