Marulićev trg 21, Zagreb, Hrvatska    
  Telefon:

+385 1 4801 999 (centrala)
+385 1 4829 244 (ured ravnatelja)
 
  Fax:
+385 1 4829 000
   
 
Službeni zahtjevi, podnesci i upiti mogu se uputiti isključivo na sljedeće adrese:

    ured@arhiv. hr
hda@arhiv.hr
urudzbeni-hda@arhiv.hr
  Zahtjeve i upite vezane za korištenje arhivskog gradiva molimo uputiti na:
    info@arhiv.hr